top of page

השתתפות בתערוכות

המחלקה לאומנות יהודית אוניברסיטת בר אילן

יוצרים אומנות אוניברסיטת תל אביב

תערוכת יחיד בגולה

תערוכת העולם המופלא של החלומות

תערוכה בקסטרה